Jdi na obsah Jdi na menu
 


Varovné signály

21. 9. 2008
V ČR existují jen tři signály sirén, ale pouze jeden je pro varování obyvatel:

Signál "Všeobecná výstraha" pro varování občanů:
Tón sirény: Kolísavý, Délka tónu: 140 vteřin, Název signálu: Všeobecná výstraha

Varovný signál "všeobecná výstraha" je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.
Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.
Signál "Požární poplach" pro vyhlášení poplachu jednotkám požární ochrany :

Tón sirény: Přerušovaný, Délka tónu: 60 vteřin, Název signálu: Požární poplach


Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény a napodobuje hlas trubky troubící tón "HOŘÍ,"HO-ŘÍ" po dobu jedné minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón).
Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.
Signál Signál "Zkouška sirén":

Tón sirény: Nepřerušovaný, Délka tónu: 140 vteřin, Název signálu: Zkouška sirén


Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin v poledne akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin).
V případě mluvících sirén také slovy „TOTO JE ZKOUŠKA SIRÉN“