Jdi na obsah Jdi na menu
 


15. 10. 2008

Zlomenina je porušení celistvosti kosti budˇzčásti (zlomenina neúplná) nebo v celé šířce (úplná zlomenina).
Zlomenina může být stabilní, konce zlomené kosti se nepohybují nebo nestabilní, kdy konce zlomené kosti se mohou posunout a poškodit přilehlé cévy, nervy a vnitřní orgány.
Většina zlomenin má nad místem poranění neporušený kožní kryt – zavřené zlomenin .
V případě, že konec zlomené kosti pronikl kožním krytem, jedná se o otevřenou zlomeninu.
Zlomeniny toho typu jsou spojeny s rizikem infekce.

Jak rozpoznat zlomeninu:

  • deformace, otok a pohmoždění v místě zlomeniny
  • bolest a obtížný/nemožný pohyb poraněnou částí těla
  • zkrácení, ohnutí či zkroucení končetiny
  • tření konců zlomenin o sebe je někdy slyšet nebo je hmatné
  • event. vyčnívající kost z rány

První pomoc

1. Podržte poraněnou část těla rukama a požádejte pomocníka o spolupráci při fixaci

2. V případě otevřené zlomeniny, překryjte ránu a vyčnívající kost sterilními čtverci gázy a obvazem

3. Pro lepší oporu poraněné části těla přivažte ji obinadlem (šátkem) ke zdravé části těla. - při zlomenině horní končetiny znehybněte ji upevněním k trupu - při zlomenině dolní končetiny, upevněte poraněnou končetinu ke zdravé.

4. Volejte záchrannou zdravotnickou službu na číslo 155

5. Do příjezdu záchranné služby kontrolujte prokrvení končetiny za obvazem. V případě nedokrevnosti uvolněte fixaci

6. V případě potřeby proveďte protišoková opatření

zdroj: www.ochranaobyvatel.cz